Doelstelling en visie.

De visie van Stichting Mina Kinderprojecten is dat alle kinderen op de wereld een kans moeten krijgen om zich te ontwikkelen.

In principe probeert Stichting Mina haar doelstelling te realiseren op iedere plek in de wereld waar hulp noodzakelijk is. Om praktische redenen is besloten om hulp te verlenen aan ontwikkelingslanden in AziŽ, met name Nepal omdat daar een groot gebrek aan goede scholing voor kansarme kinderen is!

Leven in een land als Nepal is in vele opzichten anders, maar niet minder goed dan leven in een westers land. Het is dan ook niet de bedoeling om ontwikkelingslanden te "verwestersen" maar slechts om kinderen de kans te bieden zich te ontwikkelen op een manier die past in de traditie en cultuur van het land.

Kinderen moeten een kans krijgen om zich te ontplooien, zodat zij zelf keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun leven. Want leven is meer dan slechts het ondergaan van je lot.

Klik hier als u wilt doneren !