Vrijwilligers:

Ons doel is om in de toekomst vrijwilligers een kans te bieden om  onze projecten in Nepal te ondersteunen. Het zal hier gaan om hulp bieden in het onderwijs, zoals Engelse les geven aan schoolkinderen en onderwijzers. Daarnaast wordt er naar gestreefd de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en didactische methoden over te brengen aan de Nepalese onderwijzers met respect voor de traditie en cultuur in Nepal.

 

Klik hier als u wilt doneren !