Wat zijn kansarme kinderen?

Kansarme kinderen zijn kinderen die om wat voor reden dan ook niet de kans op ontwikkeling krijgen die ze verdienen. Nepal telt 5.000 straatkinderen en 3 miljoen kinderen leven in grote armoede. Daarom moeten zij werken om in hun levensonderhoud te voorzien, waardoor zij geen kans op verdere scholing hebben.

Daarnaast zijn er veel kinderen die verdwijnen of in de prostitutie terecht komen. Voor veel kinderen ligt de nadruk op overleven, niet op educatie.

 

Klik hier als u wilt doneren !